sobota 19. decembra 2015

Anjel Vianoc 2015: Mia Vicianová prvá, pekné umiestnenia získali aj ďalší žiaci našej školy

Päťročná Mária Vicianová zo škôlky na Dostojevského ulici získala 1. miesto v kategórii materských škôl vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc. Mia tak zopakovala svoje minuloročné víťazstvo. Porotu v tomto ročníku zaujali jej práce Mesto Anjelov a Anjel Flóra.

Naša škola získala aj ďalšie ocenenia - na treťom mieste sa umiestnila Máriina rovesníčka Laura Paločková s prácou Anjelik so sviečkou a cenu za kolekciu s názvom Anjeli získali Alexandra Šándorová a Lea Oravcová - všetci navštevujú MŠ na Dostojevského ul.

Ocenené práce majú aj starší žiaci našej školy. Kresba Karin Feterikovej (5. C) je medzi ocenenými, ktorí získali tretiu priečku v kategórii žiakov základných škôl.

Ceny za kolekcie v tej istej kategórii získala trojica zo 7. D Adam Csuvara (Anjelis) - Katarína Poliaková (Anjel) - Marek Želonka (Krídla), ďalšie kolekcie, ktorá zaujali porotu, vytvorili žiačky 5. B Aneta Firmentová (Sen) - Karin Vilková (Nie) - Viktória Alexová (Sen) a  dievčatá z 5. A Nela Luptáková (Anjel plameňov) - Daniela Murínová (Anjel nebies) - Tatiana Dávidová (Anjel módy).

Čestné uznania získali Michal Dulík (5. B) a Karin Feteriková (5. C) (Anjel svetla), Barbora Galajdová (3. A), Valentína Orolínová (7. C), Timea Vodehnalová (5. B) (Anjel snov).

FOTO

pondelok 14. decembra 2015

Súťaž Ochranárik očami detí nám priniesla víťazstvá

Dňa 1. decembra 2015 sa uskutočnil Národný deň čísla tiesňového volania 112. Pri tejto príležitosti sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Ochranárik očami detí. Súťažiaci boli rozdelení na viaceré kategórie, medzi nimi boli aj žiaci materských škôl a žiaci základných škôl 1. stupňa. Cieľom tejto súťaže je  rozšíriť povedomie o čísle tiesňového volania 112 aj cez  takúto hravú  formu. Najlepšie práce z jednotlivých okresov postupujú do národného kola.

Do súťaže Ochranárik očami detí sa zapojila aj naša škola.

Žiak Adam Hutník zo 4. A so svojou prácou v okresnom kole zvíťazil, Veronika Šimkaninová z tej istej triedy sa umiestnila na druhom mieste. Druhou najlepšou spomedzi zúčastnených škôlkarov 
v okrese bola Ella Štelbacká z triedy Lastovičky. 

Našim víťazom blahoželáme!

FOTO


utorok 1. decembra 2015

Emka Špinerová bola ocenená v rámci celoslovenského výtvarného projektu

Dňa 27. novembra 2015 sa v Bratislave konala vernisáž výstavy k celoslovenskému projektu Deti a architektúra. Jeho cieľom bolo naučiť žiakov formou kreatívneho e-learningového kurzu, čo je architektúra, predstaviť im najznámejšie svetové architektonické diela, ale najmä oboznámiť ich so zakladateľmi modernej slovenskej architektúry a s ich tvorbou.

Súčasťou projektu bola aj výtvarná súťaž na tému architektúra. Organizátorom prišlo 262 výtvarných prác od žiakov z celého Slovenska a niektoré boli mimoriadne pekné. Preto sa odborná porota rozhodla oceniť spolu až 16 výtvarných prác. Porota určila výtvarné práce, ktoré sa umiestnili na prvých 5 miestach, ďalej vybrala 3 výtvarné práce, ktoré získali špeciálne ceny a ďalších 8 žiakov  bolo odmenených vecnými cenami.  

Jedno zo 16 ocenení  získala aj naša žiačka Emka Špinerová z 5. C triedy, ktorá pracovala pod vedením pani učiteľky Márie Vicianovej.   

Emke srdečne blahoželáme. 

FOTO

štvrtok 3. septembra 2015

Okresné kolo súťaže Štúrov zvolen - 3. miesto pre piataka Mateja Čákyho

22. apríla sa v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Náš piatak Matej Čáky sa na ňom umiestnil na skvelom treťom mieste.

štvrtok 25. júna 2015

Nultý ročník kvízu o anglicky hovoriacich krajinách

Pre žiakov 6. – 8. ročníka sme po prvýkrát usporiadali kvíz o anglicky hovoriacich krajinách - so zameraním na Veľkú Britániu. Súťažilo 10 trojčlenných družstiev (nezúčastnili sa žiaci 7.B a 7.D triedy, keďže sú v anglickom jazyku len začiatočníci ).

 Výsledky:      1.miesto: 8. A (Denisa Augustinová, Adam Krett, Patrik Cmorej)
                        2. miesto: 7. A
                        3. miesto: 6. D

Foto

utorok 2. júna 2015

Cena za Pohľadnicu pre najdrahšieho človeka

V rámci 20. ročníka medzinárodnej  súťaže  výtvarnej tvorivosti  detí a mládeže ZELENÝ SVET (organizátor: Ministerstvo životného prostredia)  v disciplíne čiernobiela a farebná fotografia  
 získal cenu žiak 9. B  Samuel Turan.


streda 27. mája 2015

Kvíz k Roku Ľudovíta Štúra

Učitelia slovenského jazyka a dejepisu pripravili v stredu 27. mája 2015 pre ôsmakov a deviatakov vedomostný kvíz. Jeho témou bola osobnosť Ľudovíta Štúra a obdobie národného obrodenia, bol venovaný Roku Ľ. Štúra. S rôznorodými úlohami si najlepšie poradil trojčlenný tím 9. B triedy. 

Blahoželáme!

2. miesto: 9. A
3. miesto: 8. D

FOTO

utorok 19. mája 2015

Simona Trebunová najlepšia na Slovensku

5. mája 2015 sa konalo v Nitre celoslovenské finále súťaže v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet. Naša žiačka Simona Trebunová pod vedením PaedDr. Márie Vicianovej obhájila minuloročné víťazstvo v kategórii prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.  

Blahoželáme!pondelok 4. mája 2015

Úspechy v nemeckom prednese

Dňa 29.4.2015 sa uskutočnila v CVČ okresná súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy. 

Prvé miesta obsadili žiačky Simona Trebunová (8.D) a Aneta Firmentová (4.B). 
Druhé miesto získala Karin Lukáčová (4.B)

Žiačky postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Kežmarku.


Článok v novinách Karpatenblatt:17. apríla sa v Prešove uskutočnilo krajské finále súťaže Jazykový kvet (prednes nemeckej poézie a prózy). 

Simona Trebunová na ňom získala prvé miesto a Aneta Firmentová bola vo svojej kategórii strieborná.

Simona postupuje na celoslovenské finále do Nitry. 

K týmto skvelým výsledkom našim žiačkam blahoželáme! 

piatok 1. mája 2015

Najúspešnejší v školskej súťaži v speve ľudových piesní

16. apríla sme uskutočnili školskú súťaž v speve ľudových piesní. Žiaci, ktorých prejav sa porote najviac páčil, boli ocenení. Sú to:

Bianka Budzová (3.C), Ján Mlynár (3.A), Adam Hutník (3.A),Adéla Neupauerová (5.A), Aneta Firmentová (4. B), Sofia Vodehnalová  (5.B) 
a Timea Milonová (4.D).

 

sobota 25. apríla 2015

Matematické súťaže

V školskom roku 2014/15 učitelia matematiky Mgr. Viera Gočová, Mgr. Alexandra Šeglová a Mgr. Ľubomír Šegla zapojili žiakov do viacerých vedomostných súťaží, ako sú MAKS, KLOKAN, EXPERT, PANGEA, PIKOMAT, MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, PYTAGORIÁDA, VŠETKOVEDKO.

Žiaci sa s nadšením podieľali na riešení zadaných úloh. Zábery sú z riešenia úloh súťaže Matematický klokan.

Výsledky najúspešnejších žiakov:

Úspešní riešitelia okresných kôl:

  • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA:        5. r. Adam Slimák, 13. miesto

  • PYTAGORIÁDA:                             7. r..: Štefan Bujňaček, 2. miesto
  •                                                         5. r.: Peter Sopko, 8. miesto
  •                                                         8. r.: Lukáš Horváth, 8. miesto

Celoslovenské súťaže:

  • MAKS:                                           5. r.: Peter Sopko, 1. -  90. pozícia v SR 
  •                                                 90 riešiteľov skončilo s rovnakým výsledkom)

  • EXPERT:                                       7. r.: Štefan Bujňaček, 4. miesto v SR

  • VŠETKOVEDKO:                          5. r.: Peter Sopko, 11. miesto v SR

Všetkým žiakom k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!                            

streda 15. apríla 2015

Máme dvoch úspešných riešiteľov na obvodnom kole chemickej olympiády

Aj tento školský rok naši deviataci riešili chemickú olympiádu. Najprv prebiehalo domáce kolo, v ktorom  bolo potrebné vyriešiť náročné teoretické úlohy. Nasledovala praktická časť,  pri ktorej si riešitelia precvičili a zdokonalili svoje zručnosti.
Z 9.A triedy riešili CHO títo žiaci: Dávid Bendík, Dávid Gardian, Nina Kocúrová a Karolína Schmidtová, pripravovala ich p. uč.  Mgr. Viera Gočová

Z 9.B  to boli žiaci Tomáš Blahut, Róbert Hruška, Peter Pavol, Ľubomír Turek a Adriána Žoldáková, pripravovala ich p. uč. Ing. Alena Mičková.

Všetkým žiakom blahoželáme, boli úspešní riešitelia, keďže zvládli aj záverečný test.

Do obvodného kola CHO postúpili Dávid Gardian, ktorý obsadil 10. miesto, a Adriána Žoldáková, ktorá obsadila 15.miesto.

Obom  úspešným riešiteľom obvodného kola srdečne blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy.
Ďalšie foto TU.štvrtok 12. marca 2015

Jazykový kvet 2015 - krajské semifinále

10. marca 2015 sa v Prešove konalo krajské semifinále súťaže "Jazykový kvet"  - prednes poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku. 

Žiaci reprezentovali našu školu veľmi úspešne. Z prednesu v nemeckom jazyku postúpili na krajské finále Simona Trebunová z 8.D a Aneta Firmentová zo 4.B. Blahoželáme a držíme palce!
Smelo pred porotou vystúpila aj najmladšia reprezentantka ZŠ s MŠ Dostojevského -  4-ročná Mária Vicianová, ktorá je našou nádejou aj pre ďalšie ročníky tejto súťaže.


streda 4. marca 2015

Slávici z lavice - súťaž v speve detskej a populárnej piesne

17. februára 2015 sme uskutočnili 2. ročník školskej súťaže Slávici z lavice, ktorej víťazi budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. Ako sa darilo našim malým spevákom?

Žiaci 2. a 3. ročníka

1. miesto: Barbora Galajdová (2. A), Ján Mlynár (3. A)
2. miesto: Stela Bucová (3. A), Veronika Šimkaninová (3. A)7
3. miesto: Lenka Smetanová (2. C), Samuel Kubaš (3. A), Martin Bolcár (3. B)

Špeciálne ocenenie za interpretáciu získali duetá: Tamara Melikovová - Nina Pokorná (2. A), Jakub Slebodník - Kristína Beľujská (2. A).


Žiaci 4. a 6. ročníka

1. miesto: Aneta Firmentová (4. B), Adela Neupauerová (5. C) - postúpili do okresného kola
2. miesto: Katarína Slebodníková (6. B), Boris Andrej (5. C)
3. miesto: Timea Milonová (4. D), Veronika Lazorová (4. C)

FOTOGRAFIE zo súťaže si môžete pozrieť TU 

utorok 17. februára 2015

Hviezdoslavov Kubín 2015 - školské kolo

Pozrite si výsledky tohtoročného školského kola tejto tradičnej recitačnej súťaže:


1. kategória
Poézia
1. miesto Stela Bucová   (3.A)
2. miesto Timea Škovierová  (3.C)
3. miesto  Juraj Valluš (2.A)
               Andrej Jankura (2. D)

Próza
1. miesto Natália Žrobeková  (3.C) - postúpila na obvodné kolo a z neho na okresné
2. miesto Barbora Galajdová   (2.A)
3. miesto Filip Volák   (2.B)
               Ján Gilden  (2.C)
                Kristína Konkoľová (2.C)


2. kategória
Poézia
1. miesto Karin Lukáčová   (4.B) - postúpila na obvodné kolo a z neho na okresné
2. miesto Alica Jankurová   (5.B)
               Ema Husárová   (5.A)
3. miesto Silvia Rákociová (5.C)
               Eliáš Mitra (5.A)


Próza
1. miesto Slavomíra Špaková   (6.B) - postúpila na obvodné kolo a z neho na okresné
2. miesto Aneta Firmentová   (4.B)
               Karin Feteriková   (4.C)
3. miesto Richard Hollý   (5.B)
               Katarína Krejčíová   (5.B)
                Eliška Ivanová   (5.B)


3. kategória
Poézia
1. miesto Andrea Zavadská   (7.B) - postúpila na obvodné kolo
2. miesto Simona Micheľová   (7.B)
3. miesto Paulína Jaremčuková   (7.C)
                Sofia Ďuricová   (7.B)


Próza
1. miesto -------------------------------------
2. miesto -------------------------------------
3. miesto -------------------------------------

Všetkým recitátorom a zvlášť postupujúcim víťazom blahoželáme! 

FOTOGRAFIE

štvrtok 5. februára 2015

Úspechy 3. A - Všetkovedko, Šaliansky Maťko, Komiksiáda

3. A nás potešila peknými úspechmi

Žiaci tejto triedy sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži žiakov 2.-5. ročníka základných škôl VŠETKOVEDKO. V súťaži ide o veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Celoslovenské úspechy dosiahli žiaci Adam Hutník - 3. miesto a Viktória Šuhajová - 6. miesto.
8 úspešných žiakov z tejto triedy získalo titul VŠETKOVEDKO.

Adam Hutník navyše reprezentoval školu na obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom sa umiestnil na nádhernom 3. mieste.

Ďalšou súťažou bola KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU so spisovateľom Petrom Karpinským. 

2. miesto za svoj komiks získala Veronika Šimkaninová a ocenená bola aj práca Aničky Kelleovej.