štvrtok 12. marca 2015

Jazykový kvet 2015 - krajské semifinále

10. marca 2015 sa v Prešove konalo krajské semifinále súťaže "Jazykový kvet"  - prednes poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku. 

Žiaci reprezentovali našu školu veľmi úspešne. Z prednesu v nemeckom jazyku postúpili na krajské finále Simona Trebunová z 8.D a Aneta Firmentová zo 4.B. Blahoželáme a držíme palce!
Smelo pred porotou vystúpila aj najmladšia reprezentantka ZŠ s MŠ Dostojevského -  4-ročná Mária Vicianová, ktorá je našou nádejou aj pre ďalšie ročníky tejto súťaže.


streda 4. marca 2015

Slávici z lavice - súťaž v speve detskej a populárnej piesne

17. februára 2015 sme uskutočnili 2. ročník školskej súťaže Slávici z lavice, ktorej víťazi budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. Ako sa darilo našim malým spevákom?

Žiaci 2. a 3. ročníka

1. miesto: Barbora Galajdová (2. A), Ján Mlynár (3. A)
2. miesto: Stela Bucová (3. A), Veronika Šimkaninová (3. A)7
3. miesto: Lenka Smetanová (2. C), Samuel Kubaš (3. A), Martin Bolcár (3. B)

Špeciálne ocenenie za interpretáciu získali duetá: Tamara Melikovová - Nina Pokorná (2. A), Jakub Slebodník - Kristína Beľujská (2. A).


Žiaci 4. a 6. ročníka

1. miesto: Aneta Firmentová (4. B), Adela Neupauerová (5. C) - postúpili do okresného kola
2. miesto: Katarína Slebodníková (6. B), Boris Andrej (5. C)
3. miesto: Timea Milonová (4. D), Veronika Lazorová (4. C)

FOTOGRAFIE zo súťaže si môžete pozrieť TU