streda 27. mája 2015

Kvíz k Roku Ľudovíta Štúra

Učitelia slovenského jazyka a dejepisu pripravili v stredu 27. mája 2015 pre ôsmakov a deviatakov vedomostný kvíz. Jeho témou bola osobnosť Ľudovíta Štúra a obdobie národného obrodenia, bol venovaný Roku Ľ. Štúra. S rôznorodými úlohami si najlepšie poradil trojčlenný tím 9. B triedy. 

Blahoželáme!

2. miesto: 9. A
3. miesto: 8. D

FOTO

utorok 19. mája 2015

Simona Trebunová najlepšia na Slovensku

5. mája 2015 sa konalo v Nitre celoslovenské finále súťaže v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet. Naša žiačka Simona Trebunová pod vedením PaedDr. Márie Vicianovej obhájila minuloročné víťazstvo v kategórii prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.  

Blahoželáme!pondelok 4. mája 2015

Úspechy v nemeckom prednese

Dňa 29.4.2015 sa uskutočnila v CVČ okresná súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy. 

Prvé miesta obsadili žiačky Simona Trebunová (8.D) a Aneta Firmentová (4.B). 
Druhé miesto získala Karin Lukáčová (4.B)

Žiačky postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Kežmarku.


Článok v novinách Karpatenblatt:17. apríla sa v Prešove uskutočnilo krajské finále súťaže Jazykový kvet (prednes nemeckej poézie a prózy). 

Simona Trebunová na ňom získala prvé miesto a Aneta Firmentová bola vo svojej kategórii strieborná.

Simona postupuje na celoslovenské finále do Nitry. 

K týmto skvelým výsledkom našim žiačkam blahoželáme! 

piatok 1. mája 2015

Najúspešnejší v školskej súťaži v speve ľudových piesní

16. apríla sme uskutočnili školskú súťaž v speve ľudových piesní. Žiaci, ktorých prejav sa porote najviac páčil, boli ocenení. Sú to:

Bianka Budzová (3.C), Ján Mlynár (3.A), Adam Hutník (3.A),Adéla Neupauerová (5.A), Aneta Firmentová (4. B), Sofia Vodehnalová  (5.B) 
a Timea Milonová (4.D).