sobota 19. decembra 2015

Anjel Vianoc 2015: Mia Vicianová prvá, pekné umiestnenia získali aj ďalší žiaci našej školy

Päťročná Mária Vicianová zo škôlky na Dostojevského ulici získala 1. miesto v kategórii materských škôl vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc. Mia tak zopakovala svoje minuloročné víťazstvo. Porotu v tomto ročníku zaujali jej práce Mesto Anjelov a Anjel Flóra.

Naša škola získala aj ďalšie ocenenia - na treťom mieste sa umiestnila Máriina rovesníčka Laura Paločková s prácou Anjelik so sviečkou a cenu za kolekciu s názvom Anjeli získali Alexandra Šándorová a Lea Oravcová - všetci navštevujú MŠ na Dostojevského ul.

Ocenené práce majú aj starší žiaci našej školy. Kresba Karin Feterikovej (5. C) je medzi ocenenými, ktorí získali tretiu priečku v kategórii žiakov základných škôl.

Ceny za kolekcie v tej istej kategórii získala trojica zo 7. D Adam Csuvara (Anjelis) - Katarína Poliaková (Anjel) - Marek Želonka (Krídla), ďalšie kolekcie, ktorá zaujali porotu, vytvorili žiačky 5. B Aneta Firmentová (Sen) - Karin Vilková (Nie) - Viktória Alexová (Sen) a  dievčatá z 5. A Nela Luptáková (Anjel plameňov) - Daniela Murínová (Anjel nebies) - Tatiana Dávidová (Anjel módy).

Čestné uznania získali Michal Dulík (5. B) a Karin Feteriková (5. C) (Anjel svetla), Barbora Galajdová (3. A), Valentína Orolínová (7. C), Timea Vodehnalová (5. B) (Anjel snov).

FOTO

pondelok 14. decembra 2015

Súťaž Ochranárik očami detí nám priniesla víťazstvá

Dňa 1. decembra 2015 sa uskutočnil Národný deň čísla tiesňového volania 112. Pri tejto príležitosti sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Ochranárik očami detí. Súťažiaci boli rozdelení na viaceré kategórie, medzi nimi boli aj žiaci materských škôl a žiaci základných škôl 1. stupňa. Cieľom tejto súťaže je  rozšíriť povedomie o čísle tiesňového volania 112 aj cez  takúto hravú  formu. Najlepšie práce z jednotlivých okresov postupujú do národného kola.

Do súťaže Ochranárik očami detí sa zapojila aj naša škola.

Žiak Adam Hutník zo 4. A so svojou prácou v okresnom kole zvíťazil, Veronika Šimkaninová z tej istej triedy sa umiestnila na druhom mieste. Druhou najlepšou spomedzi zúčastnených škôlkarov 
v okrese bola Ella Štelbacká z triedy Lastovičky. 

Našim víťazom blahoželáme!

FOTO


utorok 1. decembra 2015

Emka Špinerová bola ocenená v rámci celoslovenského výtvarného projektu

Dňa 27. novembra 2015 sa v Bratislave konala vernisáž výstavy k celoslovenskému projektu Deti a architektúra. Jeho cieľom bolo naučiť žiakov formou kreatívneho e-learningového kurzu, čo je architektúra, predstaviť im najznámejšie svetové architektonické diela, ale najmä oboznámiť ich so zakladateľmi modernej slovenskej architektúry a s ich tvorbou.

Súčasťou projektu bola aj výtvarná súťaž na tému architektúra. Organizátorom prišlo 262 výtvarných prác od žiakov z celého Slovenska a niektoré boli mimoriadne pekné. Preto sa odborná porota rozhodla oceniť spolu až 16 výtvarných prác. Porota určila výtvarné práce, ktoré sa umiestnili na prvých 5 miestach, ďalej vybrala 3 výtvarné práce, ktoré získali špeciálne ceny a ďalších 8 žiakov  bolo odmenených vecnými cenami.  

Jedno zo 16 ocenení  získala aj naša žiačka Emka Špinerová z 5. C triedy, ktorá pracovala pod vedením pani učiteľky Márie Vicianovej.   

Emke srdečne blahoželáme. 

FOTO