utorok 18. novembra 2014

Olympiáda zo SJL - školské kolo 2014/2015

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C. Školského kola sa zúčastnilo celkovo 24 ôsmakov a deviatakov. 

Súťaž mala tri časti: test, transformáciu textu a ústnu časť. Test obsahoval úlohy z gramatiky, pravopisu a literatúry. Pri transformácii textu tvorili žiaci plagát a v ústnej časti zasa krátky príhovor, ktorý potom aj predniesli. 

Hoci je táto súťaž náročná, každý rok získava stále viac svojich prívržencov z ôsmeho a deviateho ročníka. Víťazkou tohtoročnej Olympiády sa stala Betka Králiková z 9.A, ktorá bude našu školu reprezentovať v okresnom kole 7. ročníka tejto súťaže. Blahoželáme a držíme jej palce! 
Mgr. Elena Potocká


 FOTOGRAFIE S MENAMI VÍŤAZOV NÁJDETE TU.

utorok 4. novembra 2014

Naši žiaci sa zúčastnili na Festivale vedy a techniky v Košiciach

Naši žiaci sa 29. októbra 2014 zúčastnili krajského Festivalu vedy a techniky v Košiciach. Festival organizovala Asociácia pre vedu a techniku v spolupráci s Iuventou. Dominik Magera, žiak 7.C triedy, prezentoval tému Zlomky,vyvinul algoritmus počítania zloženého zlomku s číslami za sebou a získal špeciálne ocenenie poroty a certifikát . Paulína Jaremčuková, žiačka 7.C triedy, upozornila na Problém zdravej výživy a uplatnila pri tom teóriu lineárneho programovania, za svoju prezentáciu získala certifikát. Štefan Bujňaček, žiak 7.D triedy, podrobne odprednášal teóriu Ludolfovho čísla a získal certifikát. Títo mladí vedátori reprezentovali školu veľmi úspešne, k čomu im blahoželáme. Na krajský festival sa pripravovali na krúžku Mladý tvorca. FOTOGRAFIE z podujatia nájdete TU.