sobota 19. decembra 2015

Anjel Vianoc 2015: Mia Vicianová prvá, pekné umiestnenia získali aj ďalší žiaci našej školy

Päťročná Mária Vicianová zo škôlky na Dostojevského ulici získala 1. miesto v kategórii materských škôl vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc. Mia tak zopakovala svoje minuloročné víťazstvo. Porotu v tomto ročníku zaujali jej práce Mesto Anjelov a Anjel Flóra.

Naša škola získala aj ďalšie ocenenia - na treťom mieste sa umiestnila Máriina rovesníčka Laura Paločková s prácou Anjelik so sviečkou a cenu za kolekciu s názvom Anjeli získali Alexandra Šándorová a Lea Oravcová - všetci navštevujú MŠ na Dostojevského ul.

Ocenené práce majú aj starší žiaci našej školy. Kresba Karin Feterikovej (5. C) je medzi ocenenými, ktorí získali tretiu priečku v kategórii žiakov základných škôl.

Ceny za kolekcie v tej istej kategórii získala trojica zo 7. D Adam Csuvara (Anjelis) - Katarína Poliaková (Anjel) - Marek Želonka (Krídla), ďalšie kolekcie, ktorá zaujali porotu, vytvorili žiačky 5. B Aneta Firmentová (Sen) - Karin Vilková (Nie) - Viktória Alexová (Sen) a  dievčatá z 5. A Nela Luptáková (Anjel plameňov) - Daniela Murínová (Anjel nebies) - Tatiana Dávidová (Anjel módy).

Čestné uznania získali Michal Dulík (5. B) a Karin Feteriková (5. C) (Anjel svetla), Barbora Galajdová (3. A), Valentína Orolínová (7. C), Timea Vodehnalová (5. B) (Anjel snov).

FOTO