streda 30. apríla 2014

Štúrov Zvolen 2014V dňoch 15. - 16. apríla sme uskutočnili školské kolo súťaže v rétorike /rečníctve/ pod názvom Štúrov Zvolen. O titul najlepšieho rečníka v dvoch kategóriách súťažilo celkovo 35 žiakov našej školy. 

V 1. kategórii si "zmerali sily" štvrtáci, piataci a šiestaci. Ich úlohou bolo zreprodukovať vyžrebovaný text a voľne dotvoriť jeho záver.

Súťaž v 2. kategórii mala dve časti. V prvej časti siedmaci a ôsmaci predniesli tému, ktorú si pripravili doma, v druhej zasa vyjadrovali svoje názory k vyžrebovanej téme.

V prvej kategórii tejto peknej, ale náročnej súťaže sa najviac darilo Simone Moučkovej z 5. D, v druhej kategórii porotu i divákov zasa najviac presvedčilo  vystúpenie Kataríny Žoldákovej zo 7. A triedy. 

Obom dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole 6. mája 2014!

FOTOGRAFIE:

SÚŤAŽ

VÍŤAZI

Výsledky:

štvrtok 17. apríla 2014

Veľká noc 2014: Súťaž o najkrajšie vajíčko a ikebanu

V priebehu mesiacov marec a apríl žiaci našej školy vytvárali malé umelecké diela s tematikou Veľkej noci - zdobili vajíčka a aranžovali ikebany. Žiacke práce sú vystavené na chodbe našej školy. 

Diela, ktoré sa nám najviac páčili, boli ocenené 1. až 4. miestom a ich fotografie (usporiadané podľa umiestnenia) si môžete pozrieť aj vo fotoalbume na hlavnej školskej stránke. Víťazmi sú však všetci, ktorí sa do tejto tvorivej činnosti zapojili a niečo sa aj naučili.

IKEBANY
VAJÍČKA


VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

I. IKEBANY
1. miesto: Zuzana Ovčariková, 5. D
2. miesto: Samuel Ďuraš, 6. C
3. miesto: Oliver Orolin, 5. C
4. miesto: Richard Melikov, 5. A

II. VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA
1. miesto: Filip Alexa, 6. C
2. miesto: Dominik Magera, 6. C
3. miesto: Anna Šavelová, 5. A
4. miesto: Marek Koreň, 5. A

Jazykový kvet 2014: Máme víťazku krajského kola

Na tohtoročnom krajskom kole súťaže Jazykový kvet sa naša žiačka Simona Trebunová zo 7. D triedy umiestnila na zlatej priečke. Pod vedením učiteľky Márie Vicianovej súťažila v kategórii II. NJ - poézia a próza - prevzatá tvorba.

Tento úspech znamená aj postup na celoštátne kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v 9. mája t. r. v Nitre. Simone srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v najvyššom kole súťaže!

„Jazykový kvet“ je celoštátna postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách: „Poézia & próza“ a „Dráma“. Je určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov. V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch.