utorok 27. mája 2014

Simona Trebunová sa stala celoštátnou víťazkou v súťaži Jazykový kvet

9. mája sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet. Naša žiačka Simona Trebunová (7. D), ktorá si účasť vo finále tejto súťaže vybojovala svojím viťazstvom na krajskom kole v Prešove, sa stala najúspešnejšou aj v rámci Slovenska - získala prvé miesto. Srdečne jej blahoželáme a za reprezentáciu školy, mesta i kraja ďakujeme.

Pozrite si video z jej vystúpenia vo finále súťaže: 

pondelok 5. mája 2014

Súťaž v speve detskej a populárnej piesne Slávici z lavice


Súťaž sa uskutočnila dňa 30. apríla 2014 v 3. B triede s účasťou 65 žiakov 
1. – 6.ročníka.

Žiaci súťažili v 2 kategóriách : 1. – 3. ročník
                                                  4. – 6. ročník      
     
Súťaž hodnotila porota v zložení: 

Mgr. Jela Melikovová, Mgr. Pavol Krupka. Mgr. Adriana Račková, Mgr. Adriana Rejdovianová, Mgr. Blanka Petrovová, Mgr. Jana Brutovská


VYHODNOTENIE: 
  
1. kategória: 1. miesto:  Alžbeta Bartošová (2. D)
  
2. miesto:  Stela Bucová (2. A)


3. miesto: Ján Gildein (1. C), Simona Žoldáková (2. C)

Najkrajšie podanie piesne Jabĺčko (najobľúbenejšia pieseň):
 
Aneta Firmentová  3.B

Najkrajší duet s piesňou Jabĺčko: Lea Michaláková  (2.A) Veronika Šimkaninová (2.A) 


2. kategória

1. miesto: Jakub Kováč  (5. A)Bibiana Brajerová (5. C)
 

2. miesto: Adéla Neupauerová (4.C)    

3. miesto: Sofia Ďuricová (6. B)

FOTOGRAFIE