štvrtok 5. februára 2015

Úspechy 3. A - Všetkovedko, Šaliansky Maťko, Komiksiáda

3. A nás potešila peknými úspechmi

Žiaci tejto triedy sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži žiakov 2.-5. ročníka základných škôl VŠETKOVEDKO. V súťaži ide o veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Celoslovenské úspechy dosiahli žiaci Adam Hutník - 3. miesto a Viktória Šuhajová - 6. miesto.
8 úspešných žiakov z tejto triedy získalo titul VŠETKOVEDKO.

Adam Hutník navyše reprezentoval školu na obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom sa umiestnil na nádhernom 3. mieste.

Ďalšou súťažou bola KOMIKSIÁDA, ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU so spisovateľom Petrom Karpinským. 

2. miesto za svoj komiks získala Veronika Šimkaninová a ocenená bola aj práca Aničky Kelleovej.