sobota 16. decembra 2017

Výtvarná súťaž Anjel Vianoc - získali sme víťazstvo a ďalšie ocenenia

Tatranská galéria v Poprade každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Anjel Vianoc. Aj v ročníku 2017 sme si z nej odniesli viaceré ocenenia.1. miesto za prácu s názvom Divided soul získal kolektív žiačok z 9. B triedy v zložení Michaela Kašická, Katarína Slebodníková, Slavomíra Špaková, Viktória Sivošová, Patrícia Bobovská a Soňa Pitoňáková. Cenu za kolektívnu prácu a cenu za kolekciu s názvom Feelings  získali žiačky z triedy 8. C Terézia Sústriková, Júlia Šimková, Karolína Alexová a Katarína Kromková. Čestné uznanie za svojho Anjela Vianoc získal náš preškolák  Daniel Ganzarčík a porota rovnako ocenila aj výtvarnú prácu Sen, ktorej autorom je Dávid Barilla z 5. A.

Fotografie nájdete na stránke školy - TU.

Výsledky školského kola v olympiáde v anglickom jazyku – šk. rok 2017/2018


Kategória A  5. – 7. ročník
1. Veronika Šimkaninová                  54b.
2. Marco Ridilla                                 53b.
2. Lukáš Repaský                               51b.

Súťažilo 51 žiakov.

Kategória B  8. – 9. ročník
1. Martin Kučera                                58,5b.
2. Peter Žugec                                    54b.
2. Vanesa Jankurová                          54b.
3. Patrik Ondo                                    52b.
3. Radovan Vyšňan                             52b.

Súťažilo 42 žiakov.

štvrtok 22. júna 2017

Žiačku ocenili v celoslovenskej súťaži

Vo finálovom kole XXXI. ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen získala naša žiačka zo 4. D Andrea Kubáňová Cenu primátorky mesta Zvolen.


štvrtok 25. mája 2017

Úspechy na nemeckom prednese

Karin Lukáčová zo 6. B získala 3. miesto na celoslovenskom finálovom kole súťaže v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet. V nemeckom jazyku prednášala báseň od Ericha Kästnera. Aneta Firmentová z tej istej triedy získala 2. miesto v regionálnom kole v nemeckom prednese v Kežmarku, organizovanom Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy