štvrtok 25. mája 2017

Úspechy na nemeckom prednese

Karin Lukáčová zo 6. B získala 3. miesto na celoslovenskom finálovom kole súťaže v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet. V nemeckom jazyku prednášala báseň od Ericha Kästnera. Aneta Firmentová z tej istej triedy získala 2. miesto v regionálnom kole v nemeckom prednese v Kežmarku, organizovanom Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy