štvrtok 24. mája 2012

Na bicykli bezpečne - súťaž pre žiakov ZŠ

V utorok 22. mája sa družstvo žiakov z 5. B triedy zúčastnilo na okresnom kole súťaže Na bicykli bezpečne.
Umiestnilo sa na treťom mieste a získalo tak pohár, diplomy a vecné ceny od organizátora súťaže, ktorým je organizácia BECEP.
Tím piatakov tvorili Denisa Augustínová, Katarína Krupková, Dominik Mičo a Richard Rodák.

Súťaž pozostávala z teoretických častí a z praktických skúšok zručnosti. V teórii deti preukazovali svoje znalosti v testoch a pri posudzovaní zobrazených dopravných situácií z oblasti bezpečnosti cestnej premávky v súlade s predpismi. V praktických častiach štvorčlenné žiacke družstvá súťažili v bezchybnej jazde na bicykli pri prekonávaní pripravených prekážok. Na detskom dopravnom ihrisku museli zvládať cestu riadenú semaformi, dopravnými značkami i križovatky riadené dopravným policajtom.

Fotografie zo súťaže si pozrite tu:

http://zsdostpp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=54

utorok 22. mája 2012

Najlepší v súťaži Matematický klokan

Naša škola sa každoročne zapája do súťaže Matematický klokan, v ktorej si žiaci môžu overiť svoje matematické a logické schopnosti. V tomto roku sa s úlohami, pripravenými zvlášť pre jednotlivé vekové kategórie,  popasovalo 166 žiakov. Z nich 29 získalo diplom úspešného riešiteľa. Ide o žiakov, ktorí patria medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na celom Slovensku.

Nižšie uvádzame mená riešiteľov, ktorým sa podarilo dosiahnuť najlepšiu úspešnosť v ročníku:
 
Tatiana Dávidová - 1. C - titul „Šampión školy“ za úspešnosť 100 % - celkovo 4 úspešní riešitelia v ročníku
Dávid Žabinský - 2. A - 85,6 % - celkovo 7 úspešní riešitelia
Veronika Kleinová  - 3. C -  83,3 % - celkovo 6 úspešní riešitelia
Dávid Dražil - 4. A - 88,9 % - celkovo 3 úspešní riešitelia
Michal Sýkora - 5. C - 77,5 % - celkovo 3 úspešní riešitelia
Ľubomír Turek - 6. B - 64,2 % - celkovo 1 úspešný riešiteľ
Daniel Friedmann - 7. A -  78,3 % - celkovo 1 úspešný riešiteľ
Patrik Šuster - 8. A - 78,3 % - celkovo 4 úspešní riešitelia
Pavol Hropko - 9. B - 73,3 %  - celkovo 0 úspešných riešiteľov

Smerom k vyšším ročníkom záujem o účasť v súťaži klesal, čo je škoda. Nikdy nie je neskoro overiť si svoje schopnosti a prípadne objaviť v sebe matematický talent.

štvrtok 17. mája 2012

Žiačky úspešné v nemeckom prednese

Dňa 15. mája sa v CVČ konalo okresné kolo v prednese nemeckej poézie a prózy. Vynikajúco si v ňom počínali naše žiačky Nicol Harbutová (7. B, prednes prózy) a Kristína Bernátová (8. A, prednes poézie), z ktorých prvá postúpila do krajského kola tejto súťaže. Blahoželáme!


štvrtok 3. mája 2012

Druhé miesto v okresnom kole Pytagoriády

Druhé miesto v okresnom kole Pytagoriády získal žiak 7. A triedy Daniel Friedmann.
Srdečne blahoželáme.