pondelok 23. apríla 2012

Do festivalu Dni detskej knihy sa zapojili aj naši žiaci


Podujatie Dni detskej knihy 2012, ktoré sa v našom meste konalo  počas troch aprílových dní,  prinieslo stretnutia detí popradských základných škôl s knižnými tvorcami. Tých prišlo do Popradu viac ako tridsať. Naša škola prijala ponuku organizátorov, a tak:

 1. Žiaci 4. A triedy privítali na besede spisovateľku Toňu Revajovú. Počas dvoch vyučovacích hodín sa stretli s jej pútavým rozprávaním o svete detskej literatúry a potom nasledovali mnohé otázky a odpovede. Ich prameňom boli, samozrejme, spisovateľkine knihy, ktoré mali žiaci dopredu prečítané.

 2. Vyslala žiakov do priestorov Mestského úradu,  aby sa zúčastnili na podujatí Ilustrátorský kolotoč. Počas stretnutia s výtvarníkmi sa súrodenci Matej a Lucia Szentiványiovci zo 4. A sami stali na chvíľu ilustrátormi detskej knihy.

 3. Počas Veľkej čitateľskej olympiády v tom istom čase a na tom istom mieste skupinka našich štvrtákov a piatakov povzbudzovala Katku Krupkovú z 5. B, ktorá spolu s desiatkou súťažiacich z iných škôl „lúskala“ záludné i menej záludné čitateľské úlohy a testovala svoje rozprávačské schopnosti.  Katka si počínala veľmi dobre,  šikovnosť a úsilie jej v súťaži vyniesli tretie miesto.Na našej škole sa pri príležitosti narodenia H. Ch. Andersena prvýkrát konala aj Noc s Andersenom,  
teda noc, ktorú strávili deti v školskej knižnici a s knihami. 30. marca ju pod vedením vedúceho školskej knižnice p. učiteľa Tobisa "absolvovali" štvrtáci, 13. aprila naši tretiaci.

Fotografie z besedy s Toňou Revajovou a z podujatia Noc s Andersenom sa nachádzajú na hlavnej stránke školy, tu:  

Ďalšie informácie o Dňoch detskej knihy, VRÁTANE VIDEA,  sa nachádzajú v článkoch spravodajského portálu Poprad24, tu: