utorok 31. januára 2012

Dvojitý úspech na nemeckej olympiáde

Svojím výrazným úspechom nás na okrenom kole Olympiády z nemeckého jazyka potešili žiačky

                     Nicol Harbutová (7. B) a Ivana Gallíková (8. E).

Prvá z nich postupuje na krajské kolo do Prešova. Srdečne blahoželáme!


streda 11. januára 2012

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže v umeleckom prednese povestí Šaliansky Maťko. Školské kolo sa uskutočnilo 14. decembra 2011. Víťazmi vo svojich kategóriách sa stali Richard Rodák (5. B) a Zuzana Dvořáková (6. A). Srdečne im blahoželáme a prajeme úspešné vystúpenie na okresnom kole.

Ďalšie fotografie na nachádzajú tu:
http://zsdostpp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=34