streda 26. marca 2014

Prírodovedný päťboj, Fyzikálna olympiáda

Prírodovedný päťboj
Náš tím sa v okresnom kole umiestnil na 6. mieste:

 

55. ročník Fyzikálnej olympiády - obvodné kolo kategórie F - úspešní riešitelia:

5. - 8. miesto: Alex Kopinský  (8. A)
13. - 15. miesto: Matúš Dolinay (8. A)

Za reprezentáciu školy všetkým ďakujeme.

piatok 21. marca 2014

Vedomostný kvíz Milujem Slovensko

21. marca 2014 sme pri príležitosti Mesiaca knihy uskutočnili vedomostný kvíz s názvom Milujem Slovensko. Zúčastnili sa na ňom trojčlenné družstvá z tried druhého stupňa. Všetkým súťažiacim za ich výkony a snahu ďakujeme a víťazným družstvám blahoželáme.
  
Viac o náplni súťaže sa dozviete z obrázkov, prinášame aj jej výsledky. Fotografie nájdete aj TU