sobota 25. apríla 2015

Matematické súťaže

V školskom roku 2014/15 učitelia matematiky Mgr. Viera Gočová, Mgr. Alexandra Šeglová a Mgr. Ľubomír Šegla zapojili žiakov do viacerých vedomostných súťaží, ako sú MAKS, KLOKAN, EXPERT, PANGEA, PIKOMAT, MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, PYTAGORIÁDA, VŠETKOVEDKO.

Žiaci sa s nadšením podieľali na riešení zadaných úloh. Zábery sú z riešenia úloh súťaže Matematický klokan.

Výsledky najúspešnejších žiakov:

Úspešní riešitelia okresných kôl:

  • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA:        5. r. Adam Slimák, 13. miesto

  • PYTAGORIÁDA:                             7. r..: Štefan Bujňaček, 2. miesto
  •                                                         5. r.: Peter Sopko, 8. miesto
  •                                                         8. r.: Lukáš Horváth, 8. miesto

Celoslovenské súťaže:

  • MAKS:                                           5. r.: Peter Sopko, 1. -  90. pozícia v SR 
  •                                                 90 riešiteľov skončilo s rovnakým výsledkom)

  • EXPERT:                                       7. r.: Štefan Bujňaček, 4. miesto v SR

  • VŠETKOVEDKO:                          5. r.: Peter Sopko, 11. miesto v SR

Všetkým žiakom k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!                            

streda 15. apríla 2015

Máme dvoch úspešných riešiteľov na obvodnom kole chemickej olympiády

Aj tento školský rok naši deviataci riešili chemickú olympiádu. Najprv prebiehalo domáce kolo, v ktorom  bolo potrebné vyriešiť náročné teoretické úlohy. Nasledovala praktická časť,  pri ktorej si riešitelia precvičili a zdokonalili svoje zručnosti.
Z 9.A triedy riešili CHO títo žiaci: Dávid Bendík, Dávid Gardian, Nina Kocúrová a Karolína Schmidtová, pripravovala ich p. uč.  Mgr. Viera Gočová

Z 9.B  to boli žiaci Tomáš Blahut, Róbert Hruška, Peter Pavol, Ľubomír Turek a Adriána Žoldáková, pripravovala ich p. uč. Ing. Alena Mičková.

Všetkým žiakom blahoželáme, boli úspešní riešitelia, keďže zvládli aj záverečný test.

Do obvodného kola CHO postúpili Dávid Gardian, ktorý obsadil 10. miesto, a Adriána Žoldáková, ktorá obsadila 15.miesto.

Obom  úspešným riešiteľom obvodného kola srdečne blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy.
Ďalšie foto TU.