utorok 8. marca 2016

Aktuálne úspechy

Aneta Firmentová - školské kolo prednesu poézia a prózy Hviezdoslavov Kubín (próza, 2. kat.) 
- 1. miesto, obvodné kolo prednesu poézia a prózy - postup na okresné kolo. 

Aneta nás bude reprezentovať aj v okresnom kole súťaže Slávici z lavice (spev populárnej piesne), kam postúpila zo školského kola.