štvrtok 10. novembra 2011

Okresné kolo Technickej olympiády

Vo štvrtok 10. novembra sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády, ktoré v spolupráci s našou školou pripravilo Centrum voľného času. Výsledky súťaže a ďalšie podrobnosti zverejníme po ich skompletizovaní.

                                                                                    

streda 9. novembra 2011

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

20. októbra 2011 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka, v prípade našej školy to bol štvrtý ročník tejto súťaže. Zúčastnilo sa na ňom 13 žiakov z 8. a 9. ročníka.

V prvej časti súťaže mali žiaci vypracovať test, ktorého obsahom boli predovšetkým úlohy na porozumenie textu. Podstatou druhej časti bola transformácia textu na iný útvar s použitím vhodného slohového postupu a vhodných jazykových prostriedkov. Tretia časť bola venovaná rétorike - žiaci mali ústne vyjadriť vlastný názor na danú tému. Všetko sú to schopnosti tak veľmi potrebné pre život.

Víťazkou súťaže sa stala Tatiana Reichelová z 9. A, ktorá zároveň postúpila do obvodného kola. Srdečne blahoželáme!  

(Kompletné výsledky sa nachádzajú nižšie.) 

Vitajte, žiaci, rodičia, učitelia!

Tešíme sa, že ste navštívili našu stránku. Áno, máte pravdu, Základná škola s materskou školou na Dostojevského ulici v Poprade už jednu stránku má. Usúdili sme však, že je potrebný ďalší, špeciálny priestor, kde by sme vás mohli podrobnejšie informovať o súťažiach a olympiádach, ktoré sme pre žiakov zorganizovali alebo ktoré práve pripravujeme. 

 

Chceme ukázať každému, že my, učitelia, ponúkame dostatok možností na to, aby ste sa vy, žiaci, realizovali, aby ste ukázali svoje vedomosti a schopnosti alebo len "obyčajné" odhodlanie zmerať si sily so svojimi spolužiakmi. 

 

Chceme, aby sa žiaci, ktorí v niečom uspeli, mali kde pochváliť so svojimi výsledkami.   

Majme však všetci na pamäti jedno: Úspešní nie sú len víťazi. Úspešný je každý, kto na sebe pracuje, kto trávi svoj školský čas či voľné chvíle tak, že sa každým dňom stáva múdrejším, bystrejším, šikovnejším, lepším.