streda 24. apríla 2019

Naša výtvarníčka postúpila na krajské kolo

Lívia Mlynárová získala ocenenie za najlepšiu prácu v III. kategórii na okresnom kole súťaže Vesmír očami detí. Zároveň postúpila na krajské kolo tejto súťaže.


streda 20. marca 2019

Naša druháčka postúpila na krajské kolo v umeleckom prednese

Žiačka 2. D triedy Paulína Krupková zvíťazila v okresnom kole prednesovej súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii (žiaci 2. - 4. ročníka). Porotu zaujala svojím čistým a prirodzeným prejavom a tiež výberom umeleckého textu - básne Valentína Šefčíka Biela móda. Žiačku pripravovala triedna učiteľka Jana Brutovská. Obom srdečne blahoželáme a Paulínke prajeme, aby na krajskom kole začiatkom mája  podala výkon, v ktorom ukáže to najlepšie, čo v nej je.


pondelok 18. marca 2019

Vesmír očami detí 2019 - víťazstvo v krajskom kole

Lívia Mlynárová z 8. C triedy so svojou výtvarnou prácou postúpila do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí. 


Viac: Víťazstvo na okresnom kole - TU.

sobota 16. decembra 2017

Výtvarná súťaž Anjel Vianoc - získali sme víťazstvo a ďalšie ocenenia

Tatranská galéria v Poprade každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Anjel Vianoc. Aj v ročníku 2017 sme si z nej odniesli viaceré ocenenia.1. miesto za prácu s názvom Divided soul získal kolektív žiačok z 9. B triedy v zložení Michaela Kašická, Katarína Slebodníková, Slavomíra Špaková, Viktória Sivošová, Patrícia Bobovská a Soňa Pitoňáková. Cenu za kolektívnu prácu a cenu za kolekciu s názvom Feelings  získali žiačky z triedy 8. C Terézia Sústriková, Júlia Šimková, Karolína Alexová a Katarína Kromková. Čestné uznanie za svojho Anjela Vianoc získal náš preškolák  Daniel Ganzarčík a porota rovnako ocenila aj výtvarnú prácu Sen, ktorej autorom je Dávid Barilla z 5. A.

Fotografie nájdete na stránke školy - TU.

Výsledky školského kola v olympiáde v anglickom jazyku – šk. rok 2017/2018


Kategória A  5. – 7. ročník
1. Veronika Šimkaninová                  54b.
2. Marco Ridilla                                 53b.
2. Lukáš Repaský                               51b.

Súťažilo 51 žiakov.

Kategória B  8. – 9. ročník
1. Martin Kučera                                58,5b.
2. Peter Žugec                                    54b.
2. Vanesa Jankurová                          54b.
3. Patrik Ondo                                    52b.
3. Radovan Vyšňan                             52b.

Súťažilo 42 žiakov.

štvrtok 22. júna 2017

Žiačku ocenili v celoslovenskej súťaži

Vo finálovom kole XXXI. ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen získala naša žiačka zo 4. D Andrea Kubáňová Cenu primátorky mesta Zvolen.


štvrtok 25. mája 2017

Úspechy na nemeckom prednese

Karin Lukáčová zo 6. B získala 3. miesto na celoslovenskom finálovom kole súťaže v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet. V nemeckom jazyku prednášala báseň od Ericha Kästnera. Aneta Firmentová z tej istej triedy získala 2. miesto v regionálnom kole v nemeckom prednese v Kežmarku, organizovanom Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školystreda 1. júna 2016

Vyhodnotenie celoslovenskej korešpondenčnej súťaže MAKSMAKS – matematická korešpondenčná súťaž*Ondrej Kubáň (5.B) - 3. miesto v kraji, 37. miesto v SR (jednotlivec)


*Nina Šustrová, Martina Sagalincová (5.A) - 6. miesto v kraji, 105. miesto v SR (dvojica)

Blahoželáme! 


štvrtok 19. mája 2016

Regionálna súťaž v nemeckom prednese

Dňa 17. mája sa v Kežmarku uskutočnila regionálna súťaž v nemeckom prednese. Priniesla nám potešujúce výsledky:

Timea  Neuvirthová z 5. B - prednes poézie - 2. miesto

Alex Bizub zo 7. D - prednes prózy - 2. miesto

Simona Trebunová z 9. D - prednes poézie - 2. miesto

piatok 29. apríla 2016

Naša štvrtáčka vyhrala v súťaž v speve ľudovej piesne

 Veľkú radosť nám všetkým urobila talentovaná speváčka ľudových piesní Rebeka Handulová zo 4. C triedy - stala sa víťazkou okresného kola súťaže Slávik Slovenska. Na heligónke ju sprevádzal jej ocko a v silnej konkurencii detí z folklórnych súborov si vyslúžila postup na krajské kolo. Srdečne jej blahoželáme!
FOTO ZO SÚŤAŽE