streda 22. februára 2012

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

Aj v tomto roku sme uskutočnili školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Prinášame vám výsledky a fotografie: