štvrtok 3. septembra 2015

Okresné kolo súťaže Štúrov zvolen - 3. miesto pre piataka Mateja Čákyho

22. apríla sa v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Náš piatak Matej Čáky sa na ňom umiestnil na skvelom treťom mieste.