štvrtok 19. decembra 2013

Matematická olympiáda - postupujúci do vyššieho kola

5. ročník - počet riešiteľov 25, úspešných 11, postupuje zatiaľ neurčený počet úspešných riešiteľov.

Úspešní riešitelia Pytagoriády a tí, ktorí postupujú do okresného kola

3. ročník: 22 zúčastnených, 8 úspešných, postupuje 
Matej Bryja (3. A)
4. ročník: 17 zúčastnených, 6 úspešní, postupuje 
Richard Strož (4. B)
5. ročník: 27 zúčastnených, 2 úspešní, postupuje 
Anton Roth (5. A)
6. ročník: 8 úspešní, postupuje 
Simona Micheľová (6. B)
7. ročník: 21 zúčastnených, 4 úspešní, postupuje 
Lukáš Horváth (7. A)
8. ročník: postupuje 
Michal Globinovský (8. A)

sobota 14. decembra 2013

Olympiáda v anglickom jazyku

Uvádzame výsledky úspešných účastníkov školského kola Olympiády v anglickom jazyku 2013/2014. 

Žiačkam, ktoré postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční v mesiaci február, srdečne blahoželáme a držíme palce!Na školskom kole sa zúčastnilo celkovo 65 žiakov 5. - 9. ročníka.

Do krajského kola - kategórie 1C (pre anglofónnych žiakov), ktoré sa uskutoční vo februári v Prešove,  posielame víťaza školského kola Michaela Davida Coyna zo 7. D triedy.


Jazykový kvet 2013

Začiatkom decembra sa na našej škole súťažilo aj v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku.  
V školskom kole súťaze Jazykový kvet sa predstavilo celkovo 13 žiakov 5. až 8. ročníka.
Do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci v Prešove, postúpili v jednotlivých kategóriách títo žiaci:

Próza: 
Denisa Augustínová (7. A), Aneta Gánovská (8. B)

Poézia: 
Paula Čongvová (5. B), Zuzana Kľocová (7. A)

Vlastná tvorba: 
Petra Husáková (5. C)

V prednese v nemeckom jazyku nás budú na krajskom kole súťaže Jazykový kvet reprezentovať:

Katarína Krupičková (6. A), Simona Trebunová (7. D), Zuzana Dvořáková (8. B), 
Simona Micheľová (6. B), Viktória Žondová (6. B), Anna Koščáková (9. A) 
a Dominika Paraňová (9. A).

streda 11. decembra 2013

Technická olympiáda 2013/2014 - na "okrese" máme druhé miesto

Na okresnom kole Technickej olympiády sa opäť darilo nášmu technickému nadšencovi Branislavovi Pethöovi (7. D), ktorý získal 2. miesto.  

Blahoželáme!


Olympiáda v nemeckom jazyku

Uverejňujeme výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Na okresnom kole nás budú reprezentovať žiaci/žiačky, ktorí/ktoré skončili na 1. mieste.  
Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa zdaru!


Do krajského kola - kategórie 1C (pre germanofónnych žiakov), ktoré sa uskutoční vo februári v Prešove,  posielame víťazku školského kola Simonu Trebunovú zo 7. D triedy. 
FOTO  - TU