streda 24. apríla 2019

Naša výtvarníčka postúpila na krajské kolo

Lívia Mlynárová získala ocenenie za najlepšiu prácu v III. kategórii na okresnom kole súťaže Vesmír očami detí. Zároveň postúpila na krajské kolo tejto súťaže.


streda 20. marca 2019

Naša druháčka postúpila na krajské kolo v umeleckom prednese

Žiačka 2. D triedy Paulína Krupková zvíťazila v okresnom kole prednesovej súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii (žiaci 2. - 4. ročníka). Porotu zaujala svojím čistým a prirodzeným prejavom a tiež výberom umeleckého textu - básne Valentína Šefčíka Biela móda. Žiačku pripravovala triedna učiteľka Jana Brutovská. Obom srdečne blahoželáme a Paulínke prajeme, aby na krajskom kole začiatkom mája  podala výkon, v ktorom ukáže to najlepšie, čo v nej je.


pondelok 18. marca 2019

Vesmír očami detí 2019 - víťazstvo v krajskom kole

Lívia Mlynárová z 8. C triedy so svojou výtvarnou prácou postúpila do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí. 


Viac: Víťazstvo na okresnom kole - TU.