sobota 16. decembra 2017

Výtvarná súťaž Anjel Vianoc - získali sme víťazstvo a ďalšie ocenenia

Tatranská galéria v Poprade každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Anjel Vianoc. Aj v ročníku 2017 sme si z nej odniesli viaceré ocenenia.1. miesto za prácu s názvom Divided soul získal kolektív žiačok z 9. B triedy v zložení Michaela Kašická, Katarína Slebodníková, Slavomíra Špaková, Viktória Sivošová, Patrícia Bobovská a Soňa Pitoňáková. Cenu za kolektívnu prácu a cenu za kolekciu s názvom Feelings  získali žiačky z triedy 8. C Terézia Sústriková, Júlia Šimková, Karolína Alexová a Katarína Kromková. Čestné uznanie za svojho Anjela Vianoc získal náš preškolák  Daniel Ganzarčík a porota rovnako ocenila aj výtvarnú prácu Sen, ktorej autorom je Dávid Barilla z 5. A.

Fotografie nájdete na stránke školy - TU.