utorok 4. novembra 2014

Naši žiaci sa zúčastnili na Festivale vedy a techniky v Košiciach

Naši žiaci sa 29. októbra 2014 zúčastnili krajského Festivalu vedy a techniky v Košiciach. Festival organizovala Asociácia pre vedu a techniku v spolupráci s Iuventou. Dominik Magera, žiak 7.C triedy, prezentoval tému Zlomky,vyvinul algoritmus počítania zloženého zlomku s číslami za sebou a získal špeciálne ocenenie poroty a certifikát . Paulína Jaremčuková, žiačka 7.C triedy, upozornila na Problém zdravej výživy a uplatnila pri tom teóriu lineárneho programovania, za svoju prezentáciu získala certifikát. Štefan Bujňaček, žiak 7.D triedy, podrobne odprednášal teóriu Ludolfovho čísla a získal certifikát. Títo mladí vedátori reprezentovali školu veľmi úspešne, k čomu im blahoželáme. Na krajský festival sa pripravovali na krúžku Mladý tvorca. FOTOGRAFIE z podujatia nájdete TU.