utorok 18. decembra 2012

Najúspešnejší na Pytagoriáde 2012

Všetkým úspešným riešiteľom a zvlášť víťazom blahoželáme! 
Sme radi, že sa v tejto súťaži darí aj našim minuloročným piatačkám, terajším žiačkam triedy príma na Gymnáziu na Kukučínovej ulici. Podľa zverejnených výsledkov na stránke tejto školy z 25 žiakov triedy sa všetky tri umiestnili vysoko - na 2., 3. a 4. mieste (Anna Šimková, Simona Gorelová a Katarína Krupková).