utorok 31. januára 2012

Dvojitý úspech na nemeckej olympiáde

Svojím výrazným úspechom nás na okrenom kole Olympiády z nemeckého jazyka potešili žiačky

                     Nicol Harbutová (7. B) a Ivana Gallíková (8. E).

Prvá z nich postupuje na krajské kolo do Prešova. Srdečne blahoželáme!