sobota 16. decembra 2017

Výtvarná súťaž Anjel Vianoc - získali sme víťazstvo a ďalšie ocenenia

Tatranská galéria v Poprade každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Anjel Vianoc. Aj v ročníku 2017 sme si z nej odniesli viaceré ocenenia.1. miesto za prácu s názvom Divided soul získal kolektív žiačok z 9. B triedy v zložení Michaela Kašická, Katarína Slebodníková, Slavomíra Špaková, Viktória Sivošová, Patrícia Bobovská a Soňa Pitoňáková. Cenu za kolektívnu prácu a cenu za kolekciu s názvom Feelings  získali žiačky z triedy 8. C Terézia Sústriková, Júlia Šimková, Karolína Alexová a Katarína Kromková. Čestné uznanie za svojho Anjela Vianoc získal náš preškolák  Daniel Ganzarčík a porota rovnako ocenila aj výtvarnú prácu Sen, ktorej autorom je Dávid Barilla z 5. A.

Fotografie nájdete na stránke školy - TU.

Výsledky školského kola v olympiáde v anglickom jazyku – šk. rok 2017/2018


Kategória A  5. – 7. ročník
1. Veronika Šimkaninová                  54b.
2. Marco Ridilla                                 53b.
2. Lukáš Repaský                               51b.

Súťažilo 51 žiakov.

Kategória B  8. – 9. ročník
1. Martin Kučera                                58,5b.
2. Peter Žugec                                    54b.
2. Vanesa Jankurová                          54b.
3. Patrik Ondo                                    52b.
3. Radovan Vyšňan                             52b.

Súťažilo 42 žiakov.

štvrtok 22. júna 2017

Žiačku ocenili v celoslovenskej súťaži

Vo finálovom kole XXXI. ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen získala naša žiačka zo 4. D Andrea Kubáňová Cenu primátorky mesta Zvolen.


štvrtok 25. mája 2017

Úspechy na nemeckom prednese

Karin Lukáčová zo 6. B získala 3. miesto na celoslovenskom finálovom kole súťaže v cudzojazyčnom prednese Jazykový kvet. V nemeckom jazyku prednášala báseň od Ericha Kästnera. Aneta Firmentová z tej istej triedy získala 2. miesto v regionálnom kole v nemeckom prednese v Kežmarku, organizovanom Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školystreda 1. júna 2016

Vyhodnotenie celoslovenskej korešpondenčnej súťaže MAKSMAKS – matematická korešpondenčná súťaž*Ondrej Kubáň (5.B) - 3. miesto v kraji, 37. miesto v SR (jednotlivec)


*Nina Šustrová, Martina Sagalincová (5.A) - 6. miesto v kraji, 105. miesto v SR (dvojica)

Blahoželáme! 


štvrtok 19. mája 2016

Regionálna súťaž v nemeckom prednese

Dňa 17. mája sa v Kežmarku uskutočnila regionálna súťaž v nemeckom prednese. Priniesla nám potešujúce výsledky:

Timea  Neuvirthová z 5. B - prednes poézie - 2. miesto

Alex Bizub zo 7. D - prednes prózy - 2. miesto

Simona Trebunová z 9. D - prednes poézie - 2. miesto

piatok 29. apríla 2016

Naša štvrtáčka vyhrala v súťaž v speve ľudovej piesne

 Veľkú radosť nám všetkým urobila talentovaná speváčka ľudových piesní Rebeka Handulová zo 4. C triedy - stala sa víťazkou okresného kola súťaže Slávik Slovenska. Na heligónke ju sprevádzal jej ocko a v silnej konkurencii detí z folklórnych súborov si vyslúžila postup na krajské kolo. Srdečne jej blahoželáme!
FOTO ZO SÚŤAŽE

pondelok 18. apríla 2016

Veľký úspech na Galérii talentov


Ema Špinerová z 5. C získala v celoslovenskej súťaži vo výtvarnej tvorbe Galéria talentov 1. miesto s prácou Tanec morskej víly a Viktória Heržáková z 3. miesto z 9. C s prácou Vo vlnách hudby.

Blahoželáme!

štvrtok 14. apríla 2016

Prvé miesto v regionálnej ochranárskej súťaži

Žiaci z 2. A získali 1. miesto v regionálnom kole súťaže Biodiverzita okolo nás a so svojím projektom Kunka žltobruchá postúpili do celoslovenského kola. Prácu vytvorili pod vedením učiteľky Mgr. J. Stasovej a vychovávateľky ŠKD Jaroslavy Rybkovej.

Úlohou žiakov bolo vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by chceli ochraňovať alebo navrátiť do ich lokality. Mali napísať text, v ktorom vysvetlia svoj výber a navrhnú, ako je možné tento druh chrániť, či dokonca navrátiť ho do prírody, a objasnia, prečo je tento druh užitočný pre obyvateľov ich lokality.

Odborná porota vyberala 3 postupujúce práce spomedzi 17 prác detí z popradských základných škôl a jednej ZŠ zo Svitu.